Nadstandardní program

Do našeho denního programu zařazujeme tyto nadstandardní aktivity :

 • Pískáme spolu - hra na flétničky
 • Logopedická péče a cvičení
 • Zdravotní cvičení a pohybové hry v tělocvičně
 • Hravá angličtina
 • Znakový jazyk
 • Keramiku a modelování
 • Dětskou jógu
 • Zpívánky a muzicírování
 • Velký a malý předškoláček (systematická příprava na vstup do školy již od 4 let)
 • Pobyt v solné jeskyni
 • program “Zdravé zoubky nebolí” - pravidelně k nám dochází mladí stomatologové, kteří děti učí správné péči o zoubky

Pro některé aktivity využíváme externích zařízení, proto nejsou zahrnuty do ceny školného. Děti, které se jich z různých důvodů neúčastní, zůstávají ve školce a mají vlastní program.

S dětmi navštěvujeme dětská divadelní představení, oslavujeme narozeniny, chodíme či jezdíme na výlety.
V rámci odpoledního programu probíhají v naší školce „zájmové ateliéry“ (výtvarný, hudební, taneční a pohybový, jazykový - angličtina), jejichž nespornou výhodou pro zaměstnané rodiče je to, že nemusí složitě vozit své děti do různých kroužků, ale mají vše pod jednou střechou.

Tuto nabídku mohou využít i děti, které naši školku nenavštěvují!