Ceník

S rodiči je při zápisu dítěte do školky uzavírána Dohoda o přijetí dítěte, která je platná na aktuální školní rok (září - červen), nebo jeho část. V případě, že dítě nevyužívá možnost Letní prázdninové školky,v naší školce školné o prázdninách nehradí!

 • CELODENNÍ DOCHÁZKA (7.00 – 17.00) - 6 500 Kč / měsíc
 • POLODENNÍ DOCHÁZKA (dopolední 7.00 – 12.30 nebo odpolední 12.00 – 17.00) - 4 700 Kč / měsíc
 • DALŠÍ VARIANTY DOCHÁZKY a jim příslušné měsíční školné
  1 dopoledne - 1500 Kč
  1 celý den - 2500 Kč
  2 dopoledne - 2500 Kč
  2 celé dny - 4000 Kč
  3 dopoledne - 3500 Kč
  3 celé dny - 5000 Kč

 • ŠKOLIČKA
  čtvrtek a pátek: 8. 00 - 11. 00 (dopolední program a svačina - 250 Kč)
  pondělí - čtvrtek: 15. 00 - 17. 00 (odpolední program - 150 Kč)

 • individuální požadavky na zkrácenou adaptační docházku nebo na docházku dítěte mladšího 3 let lze domluvit při osobní návštěvě
 • LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA - 2 500 Kč / týden (celodenní docházka), 1800 Kč (dopolední docházka) NEBO standardní měsíční školné
 • STRAVNÉ není součástí školného. Platba probíhá vždy na konci kalendářního měsíce a je vyúčtováván počet skutečně odebraných jídel. Výše stravného je stanovena na 85 Kč za den a zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, oběd, denně čerstvý ovocný nebo zeleninový talíř, v rámci pitného režimu čaj, ovocné šťávy, mošt, džusy, ochucené i neochucené minerální vody, mléko, kakao. V případě polodenní docházky bude cena stravného pokrácena o příslušnou (dopolední nebo odpolední) svačinku.
 • ŠKOLNÉ na příslušný měsíc se platí vždy k 1. dni v měsíci  převodem na účet školky. V případě, že vaši platbu neobdržíme do 5 dnů po splatnosti, nemůžeme vašemu dítěti dále rezervovat místo ve školce. V případě běžné absence dítěte se školné nevrací, nicméně při vážných nemocech nebo problémech lze domluvit individuální přístup.
 • REGISTRAČNÍ POPLATEK ve výši 1 000 Kč vybíráme při zápisu a bude odečten z ceny prvního školného.