Stravování

  • Školka má zřízenu samostatnou přípravnu a výdejnu jídel, v níž připravuje a servíruje jídla dovážená pečlivě vybraným externím dodavatelem. Stravu vybíráme tak, aby byla pestrá a chutná, a zároveň splňovala požadavky na normové hodnoty spotřebního koše dětí předškolního věku. Děti do jídla nenutíme, respektujeme jejich individuální chutě a zvyklosti a reagujeme i na jejich přání při výběru jídel. Mladší děti v případě menší sebeobslužnosti dokrmíme, pomáháme jim dle potřeby např. s pokrájením, ale učíme je postupně dovednostem samoobsluhy.
  • Děti jsou před jídlem, během jídla a po jídle vedeny k základním hygienickým a stolovacím návykům.

  • Dětem podáváme ranní a odpolední svačinku a oběd. Denně (dopoledne i odpoledne) zařazujeme čerstvé ovoce nebo zeleninu!
  • Dodržujeme pravidelný pitný režim; dětem dle chuti a přání nabízíme čaj, ovocné šťávy, ochucené i neochucené minerální vody, mléko, kakao.