Co je u nás nového

I ve školním roce 2022/2023 otevíráme ŠKOLIČKU pro děti již od 2 let. Menším dětem tak nabízíme kratší adaptační pobyty s pravidelným hudebním, výtvarným a pohybovým programem. Mohou si vyzkoušet, jak to ve školce chodí, naučit se něco nového a poznat nové malé kamarády.

ČTVRTEK a PÁTEK od 8. 00 do 11. 00 (pobyt s dopoledním programem a svačinou) - 250 Kč

Pokud budete mít o tuto službu zájem, prosíme, kontaktujte nás :-)

——————————————–
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA 2023
I v létě jsme tu pro Vás, a to v následujících termínech:
10. - 14. 7.
17. - 21. 7.
24. - 28. 7.

31. 7. - 4. 8.
14. - 18. 8.
21. - 25. 8.
Čekají nás “Pohádkové prázdniny” a těšíme se na Vás :-)

Milé maminky, milí tatínkové...

Pojďte s námi růst!


Na počátku byl sen. Sen a představa matky a učitelky o ideální, k dětem přívětivé a veselé školce, ve které by se mé děti cítily bezpečně, jistě a spokojeně. Aby čas, který zde stráví, nebyl jen dobou, kdy musí být bez rodičů, protože ti pracují, ale aby byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a dalšího vzdělávání.

Aby se do ní každý den těšily, rozvíjely se, měly radost z učení a objevování nových věcí kolem sebe. Aby byl brán ohled na jejich osobnost, potřeby a zvláštnosti. A aby byl brán ohled i na přání a potřeby nás - rodičů.

Tento sen klíčil a rostl v odhodlání jej naplnit. Po několika letech příprav se změnil ve skutečnost: 1. září 2009 jsme pro Vaše děti otevřeli v krásném a klidném prostředí novou soukromou školku KLÍČEK.
Pojďte s námi růst! Těšíme se na Vaše děti i na Vás!

Mgr. Alena Rudolfová

Co je Klíček

Individuální přístup

Klíček je malá rodinná školka fungující s důrazem na individuální a motivující péči o všestranný rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, usilující o dobrou a přímou spolupráci s rodinou a možnou participací rodičů na programu dětí.

Kapacita školky je 20 dětí od 2 do 7 let zařazených do jedné rozmanité skupiny, jejíž výhodou je upevňování sociálních vazeb v dětském kolektivu, kooperativní učení a zafixování potřeby vzájemného respektu a pomoci druhým – mladším, slabším, pomalejším… Děti žijí a rostou (fyzicky, společensky a intelektuálně) spolu dle základního motta naší vize, dělí se podle věkové kategorie pouze při vzdělávacích činnostech, jakou je například předškolní příprava.

Divoký Bizon