Jiné

22.06.2009 Jiné No Comments

Metodika a náplň

Chceme rozvíjet a posilovat vazbu rodiče – dítě – školka, proto v duchu našeho motta „Žijeme a rosteme spolu“ organizujeme jednou měsíčně společný program (např. výlet, piknik, grilování, kreativní dílna, tradiční i netradiční sportovní aktivity, zoo, divadlo…).

Při tvorbě vlastního Školního vzdělávacího plánu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT a inspirujeme se programem „Začít spolu“. Důsledně dbáme na to, aby zahrnoval všechny podstatné složky pro komplexní rozvoj osobnosti předškolního dítěte a splňoval tak předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání.