31.12.2009 Události No Comments

Advent

Předvánoční adventní čas byl pro nás obdobím radostného těšení na Ježíška, povídáním o vánočních tradicích a zvycích a bohužel také obdobím velké nemocnosti. Přesto jsme s dětmi, které bacilům odolaly, pekly perníčky, zpívaly koledy, vyráběly svícny, keramické kapříky, posílaly dopisy Ježíškovi a těšily se na vánoční nadílku.
I náš milý skřítek Klíček se těšil a byl moc rád, když mu Ježíšek nadělil novou kamarádku - vílu Elišku.

10.12.2009 Události No Comments

Nadělujeme spolu

Další naší společnou akcí byla mikulášská nadílka. Již s předstihem se naše školka proměnila v školku čertovskou a náš ateliér v peklíčko. V motivačním týdnu si děti vyrobily čertovské růžky a ocásky, naučily se vařit čertovský guláš, zpívat čertovské písničky a tančit čertí tanec.
V pátek odpoledne se již školka zcela zaplnila a všichni napjatě čekali na příchod čerta, Mikuláše a anděla. Ti přišli, a byli úžasní!
Po počátečních obavách a slzičkách děti brzy překonaly svůj strach a převzaly od čerta pekelnou listinu hříchů, vševědoucí Mikuláš předčítal z nebeské knihy, chválil děti za jejich úspěchy a laskavý anděl je odměnil sladkou nadílkou.
Příjemným zvykem se stalo následné společné posezení s ochutnávkou gurmánských specialit našich maminek. Některé z nich právě přestaly kojit, a tak si mohly společně s ostatními pochutnat na voňavém předvánočním svařáku. Bylo milo, povídalo se, a domů…. řídili tatínkové.

08.11.2009 Události No Comments

V divadle

V sobotu 7.11. jsme v rámci programu “Rosteme spolu”  navštívili představení Hrnečku vař! divadla Alfa. Sešli jsme se téměř všichni - děti, jejich sourozenci i rodiče. Dvě řady nás byly!:)

02.11.2009 Události No Comments

Strašidel se nebojíme aneb Strašíme spolu!

Odpoledne se školka proměnila v tajemný dům plný kouzelných a strašidelných bytostí. Po krátkém promítání děti vyrobily v pekelném ateliéru kouzelné krabičky a vydaly se na dobrodružnou cestu, při které měly za úkol vyzrát na strašidla a získat do kouzelné krabičky malé trofeje. Nebylo to nic jednoduchého, čekala je cesta divokou řekou do dračí sluje, vysvobození vodníkových dušiček, v čarodějné kuchyni záchrana Jeníčka a Mařenky z pece, vaření čarodějného guláše, krmení hladového strašidla. Tajemný kouzelník je vyzkoušel ze znalostí kouzelnické havěti a v peklíčku čekal opuštěný čert, který potřeboval kamarády.

Po tak napínavé cestě si všichni potřebovali odpočinout, a tak jsme společně poseděli a občerstvili se v naší jídelně. Maminky se opět překonaly a napekly spoustu dobrot.

Nakonec se děti s rozsvícenými lucerničkami vydaly do peklíčka, kde společně s rodiči použily zaklínadlo proti strašidlům a za svou odvahu a schopnost překonat strach obdržely strašidelný pergamen a pytlík plný sladkých kostlivců, myšek, duchů a pekelných čokoládových penízků.

29.10.2009 Události No Comments

Houbičková slavnost aneb Pečeme spolu

Měli jsme první zahradní slavnost a jak se na začátek podzimu sluší, nejenže jsme ji věnovaly houbičkám a skřítkům Dýňáčkům, ale i počasí bylo bohužel chladné.
Děti i rodiče si to však užili do sytosti - také proto, že se sešlo neuvěřitelné množství dobrot. Takže zatímco děti skákaly jako o život a tatínkové řešili na terase aktuální společenské problémy (anebo to byla auta?), maminky si vyměňovaly recepty…

22.06.2009 Jiné No Comments

Metodika a náplň

Chceme rozvíjet a posilovat vazbu rodiče – dítě – školka, proto v duchu našeho motta „Žijeme a rosteme spolu“ organizujeme jednou měsíčně společný program (např. výlet, piknik, grilování, kreativní dílna, tradiční i netradiční sportovní aktivity, zoo, divadlo…).

Při tvorbě vlastního Školního vzdělávacího plánu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT a inspirujeme se programem „Začít spolu“. Důsledně dbáme na to, aby zahrnoval všechny podstatné složky pro komplexní rozvoj osobnosti předškolního dítěte a splňoval tak předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání.